Flexi: Oceňovaný ATL koncept s dětmi

Flexi: Oceňovaný ATL koncept s dětmi

Klient
Kooperativa pojišťovna a. s.
Značka
FLEXI životní pojištění
Médium / Kampaň
Kampaň – ATL

Odvážná změna přinesla FLEXI dlouhodobý růst, efektivitu i dvě ceny EFFIE. 

Se značkou životního pojištění FLEXI od Kooperativy máme možnost dělat velké věci už od roku 2009. Společně pracujeme na komunikačním konceptu Táta je hrdina. Ten využívá hravý přístup vycházející z dětského pohledu na svět. Tematizuje přitom nebezpečí, které v životě hrozí hlavě rodiny v kontextu životního pojištění.  

 

 

Základní marketingovou strategií FLEXI bylo v minulých letech promovat časově omezené nabídky. To během kampaní přinášelo výborné výsledky. Po jejich skončení ale zájem o nové smlouvy vždy klesal.

V roce 2022 jsme stáli před dvěma strategickými výzvami – najít efektivnější podporu prodeje životních pojistek, která nebude vyžadovat dramatický nárůst investic. A navrhnout strategii ke stabilnímu růstu bez podpory nákladově vysokých jednorázových akcí.

Naše řešení

Bylo potřeba změnit nastavenou strukturu uvažování i přístup. Nehledět jen na krátkodobě dobré výsledky, ale zaměřit se primárně na dlouhodobou perspektivu.
 

Podařilo se nám společně s klientem dát přednost dlouhodobému úspěchu před jednorázovým výkonem. Přesvědčili jsme o správné cestě management i klíčové partnery a opustili jsme finančně náročné marketingové pobídky. 

Klíčovým prvkem naší komunikační strategie je nově důraz na PREVENCI a PROFESIONALITU, který značce přináší klíčovou DŮVĚRU budoucích i stávajících klientů. V komunikaci se opíráme o osvětu a prevenci. Sázíme na přirozenou motivaci hlavy rodiny být svým nejbližším nablízku v plné síle. Posouváme tak vnímání životního produktu jako krajního řešení vážného problému „až se mi něco stane“. Místo toho ji ukazujeme jako důvěryhodnou a profesionální službu, která chce klientovi poskytovat relevantní servis hned po uzavření smlouvy a jejímu plnění primárně předejít. Životní pojistka je součástí této služby pro případy, které nemůžeme svým chováním ovlivnit. Pro jistotu.  

 

 

Kreativní koncept jsme rozvinuli o přístup založený na insightu Děti o nás vědí víc, než si myslíte“. Ten je nově výrazně více založený na autentickém životě rodiny. Přibližuje se také stylem a vyzněním komunikaci mateřské značky Kooperativa. Zároveň zachovává klíčové unikátní prvky značky FLEXI (děti a jejich vidění světa, vizuální styl apod.).  

V ATL komunikaci hravým způsobem upozorňujeme na rizikové chování. O jehož nepříznivém vlivu na zdraví české populace jako profesionálové v oboru životního pojištění moc dobře víme. Tuto imageovou linku a hlavní sdělení následně rozvíjíme v PR a digitálních kanálech obsahem, který klade důraz na prevenci a praktickými tipy inspiruje k méně rizikovému chování. 

 

 

Pro stanovení optimální mediální strategie využíváme ekonometrický model (Marketing Mix Modelling), který připravil klient ve spolupráci s výzkumným oddělením mediální agentury.  Umožňuje nám s velkou přesností kvantifikovat vliv reklamních investic v celém portfoliu komunikačních nástrojů na počty návrhů smluv životního pojištění. 

 

 

„Vždy je skvělé vidět, že vaše práce má prokazatelně pozitivní dopad na byznys klienta a není „jen o obrázcích“. Velká sláva a díky všem, kteří se na úspěchu FLEXI v podobě zlaté EFFIE Czech Republic podíleli a dále podílejí – jak skvělým lidem v Kooperativě, tak i úžasným parťákům v agentuře Boomerang Communication“

Robert Marek
Senior Project Manager

 

Výsledky

FLEXI se jako leaderovi na stále saturovanějším trhu životního pojištění podařilo nastavit model dlouhodobého, kontinuálního růstu. A to i bez krátkodobých marketingových akcí. 

FLEXI díky nové komunikaci dokázalo v roce 2022 nejen získat stejný počet smluv jako v roce 2021 (kdy jí vládly marketingové akce), ale ještě tento počet o 10 % překonat. 

Na naplněném trhu dosáhlo FLEXI jako lídr trhu v roce 2022 nárůstu na 30,1% podíl (zatímco top 3 konkurenti ztráceli). 

Díky novému přístupu také klientovi v roce 2022 vzrostl objem předepsaného smluvního plnění o 4,9 %, což je nejvyšší nárůst z top tří pojišťoven. 

Náklady na jednu smlouvu se nám díky odvážným změnám povedlo výrazně snížit o desítky procent.

 

Co víc si přát než pomoct firmě dosáhnout skvělých obchodních výsledků a ještě za to dostat poplácáno po rameni od ostatních markeťáků v podobě zlaté EFFIE Czech Republic ... a jako třešnička na dortu ještě ocenění za nejlepší audiovizuální obsah od FTV Prima... oh yeahhhh! 
To by samozřejmě nebylo možné bez těch všech nadšenců jak u nás v marketingu, tak i na straně našich partnerských agentur. Takže díky Kooperativa, Boomerang Communication, Socialsharks, PHD včetně výzkumného oddělení Annalect a Ipsos Czech Republic.  
Ať žije FLEXI!!! 

Napiš nám.

Toto pole ponechte prázdné
max. 16 MB
Vyplňte prosím všechna pole formuláře.
Děkujeme, Váš vzkaz byl odeslán a odpovíme co nejdříve.